image description

Welkom

Huisartsenpraktijk Beilen-Centrum hoopt u op deze manier nog beter te kunnen informeren over onze praktijk. Wij zijn een moderne groepspraktijk met 4 huisartsen, 6 praktijkassistentes, 2 praktijkverpleegkundigen en een POH-GGZ. Onze praktijk is goed te bereiken en rolstoeltoegankelijk.

Onze praktijk is sinds 2008 NHG geaccrediteerd. Met dit keurmerk laat de praktijk zien dat er systematisch en continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Niet alleen zijn wij NHG-geaccrediteerd, met ingang van 1 oktober 2011 is huisartsenpraktijk Beilen-Centrum ook een
´Pluspraktijk´. Zilveren Kruis Achmea heeft namelijk besloten om huisartsenpraktijken met een hoog serviceniveau de titel ‘Pluspraktijk’ te geven. Met dit initiatief, ondersteund door Achmea Zilveren Kruis, verwachten wij de service aan u te verbeteren. Onze praktijk heeft onlangs meegedaan aan het onderzoek ‘Door Cliënten Bekeken’. De uitslagen hiervan kunt u terug vinden op onze website. Zie voor meer informatie onder Pluspraktijk.

Ieder jaar is de praktijk actief in het opleiden van doktersassistentes. We staan dan ook te boek als erkend leerbedrijf van Calibris. Om de twee jaar wordt er gecontroleerd of de praktijk nog voldoet aan de voorwaarden.

Via onze site kunt u ten alle tijde zien wie we zijn, wat we doen en vindt u alle informatie die voor u van belang kan zijn zoals: openingstijden, bereikbaarheid en waarneming in de avond- en weekenduren etc.